• 66215 YAM GURUNG.jpg
 • 66216 Ratna Pun QGS.jpg
 • 66217-Bhimlal-Gurung.jpg
 • 66219 Jit Gurung QGS.jpg
 • 66221 Sanukaji Pant.jpg
 • 66226 Chandra Laksamba 7GR.jpg
 • 66227-ajitkmr-limbu-rgr.jpg
 • 66228 yogesh thapa-10gr.jpg
 • 66230 JAINDRA THAMSUHANG-7gr.jpg
 • 66231 Gyan Tamang QGS.jpg
 • 66232 arun limbu 6GR.jpg
 • 66240 prem rana QGE.jpg
 • 66243 yam grg 2.2GR.jpg
 • 66244 khem gurung.jpg
 • 66245 jit gharti.jpg
 • 66246 Dal psd Thapa.jpg
 • 66251 tikaram thapa 1-2GR.jpg
 • 66255 deb ghale.jpg
 • 66258-Nar-Bdr-Paija-1RGR.jpg
 • 66259_Gyan_Bdr_Thapa.png
 • 66263-mitra-thapa.png
 • 66265 Kesar Gurung 6265.jpg
 • 66269 Surya gurung.jpg
 • 66272 Bhopindra Bahadur Ramjali Magar.jpg
 • 66273 khum ale QGE.jpg
 • 66275 manbdr grg 2.2GR.jpg
 • 66276 keshab rana.jpg
 • 66277 Durga bahadur Thapa 1st 2 GR.jpg
 • 66280-yam-purja.png
 • 66282 Yambdr Pun 1-2GR.jpg
 • 66287 Rudra Gurung.jpg
 • 66289 dol grg 6GR.jpg
 • 66291-lok-thapa.png
 • 66294 Ganga Gurung QGE.jpg
 • 66295 lil thapa 2.2GR.jpg
 • 66299 arjunkmr grg GTR.jpg
 • 66304-tek-bahadur-thapa-qogtr.png
 • 66305 gyan gurung.jpg
 • 66306 Pan Bahadur Gurung.jpg
 • 66307 Til Bahadur Gurung 2.2GR.jpg
 • 66309-bhim-gurung.png
 • 66310 Bhimbdr Thapa- qgs.png
 • 66312 padam grg QGE.jpg
 • 66315 khum thapa 2-2GR.jpg
 • 66319 surya rana QGE.jpg
 • 66322 Khem Galami.jpg
 • 66323 Mankmr Kaucha 2-2GR.jpg
 • 66325 rup rana.jpg
 • 66328 Yam pun.jpg
 • 66331 jas paija 1.2GR.jpg
 • 66335 bhu gurung 2.2GR.jpg
 • 66337 sadhuram grg.jpg
 • 66338 surya grg 6GR.jpg
 • 66341 Tek Bahadur Gurung 1-2GR.jpg
 • 66345-dol-gurung.png
 • 66347 shiva rana.jpg
 • 66348-prem-bdr-gurung.png
 • 66349Beg-Gurung.qgs.png
 • 66350-tul-bahadur-tamang-6gr.png
 • 66352-nar-bdr-gurung-22gr.png
 • 66358-Dal-Ram-Bura-6GR.jpg
 • 66361 Khagendra Thapa.jpg
 • 66366-suk-bdr-dura.png
 • 66367 khem gurung 1RGR.jpg
 • 66370 Man bdr Grg 6GR.jpg
 • 66372 om gurung.jpg
 • 66373-lok-psd-gurung.png
 • 66375 Dip bdr gurung.jpg
 • 66379 phatta gurung QOGLR.jpg
 • 66381 Amrit Gurung.jpg
 • 66382 krishna grg 6GR.jpg
 • 66384 khim bista QGE.jpg
 • 66385tarka gurung 6GR.jpg
 • 66386-rup-psd-gurung.jpg
 • 66388 Ammar Thapa Magar.jpg
 • 66389 ombdr gharti 1.2GR.jpg
 • 66390 Tekbdr Gharti.png
 • 66391 em pun.jpg
 • 66392-yam-bahadur-gurung-qogtr.png
 • 66396 Surya Ghale QGS.jpg
 • 66399 buddhi shrestha 2.2GR.jpg
 • 66405-Kesh-Gurung.1RGR.png
 • 66411 santa chand.jpg
 • 66413 Ganga.jpg
 • 66415 ramchandra sahi 2.2GR.jpg
 • 66416-amar-thapa.jpg
 • 66419 tilbdr thapa.jpg
 • 66422 yam sherchan 6GR.jpg
 • 66423LokGurung2-2GR.jpg
 • 66424 ganga gurung.jpg
 • 66427 Tekman Gurung.png
 • 66429-bhim-raj-gurung.png
 • 66430-gyan-bahadur-gurung.jpg
 • 66432-baburam-gurung.png
 • 66434 Bhim Bahadur Thapa.jpg
 • 66438 lachhya grg 6GR.jpg
 • 66443 deupsd saru.jpg
 • 66449 nar gurung-2.2gr.jpg
 • 66450 Bishnu tamang 2RGR.jpg
 • 66453 Giri gurung 6GR.jpg
 • 66454-gan-gurung.png
 • 66458 balkrishna gurung.png
 • 66459 Mohan Gurung.jpg
 • 66460 jit gurung 6GR.jpg
 • 66465-navin-gurung.jpg
 • 66466-Jagdish-Gurung.png
 • 66469-khon-rana.png
 • 66471 Mr Kul Dura 6 GR.jpg
 • 66477 purna bakhim 10GR.jpg
 • 66479-Tej-Gurung-10-3RGR.jpg
 • 66481 Netra Chemjong QGE.jpg
 • 66484 suresh grg10gr.jpg
 • 66485 Jaya Kerung QGE.jpg
 • 66487-sagun-dewan-7gr.jpg
 • 66488-shreeman-ale.png
 • 66490 krishna dewan QGE.jpg
 • 66491 Bhakta sambahamfe 7GR.jpg
 • 66493 Desh Raj Rai 7GR.jpg
 • 66494 kamal dewan QOGLR.jpg
 • 66496 Hari Grg QGE.jpg
 • 66498 Bhupjit Rai.jpg
 • 66499 bijay subba QGS.jpg
 • 66501-suresh-thapa-qgs.png
 • 66511-syambabu-rai-qgs.png
 • 66513 santosh k rai.jpg
 • 66516 Rudra Shrestha GTR.jpg
 • 66518 Ramkaji Rai.jpg
 • 66520 Dil Tamang 10GR.jpg
 • 66521 gumansing bal.jpg
 • 66522 Nirmaldas Gurung qgs.png
 • 66524 mani sunwar 10GR.jpg
 • 66525 rabi rai QGE.jpg
 • 66528 Dinesh Limbu.jpg
 • 66529-govinda-kurumphang.png
 • 66531 Yam Rai QGE.jpg
 • 66532 ganga subba QGS.jpg
 • 66535 Man Limbu 10 GR.jpg
 • 66536 dil limbu QGE.jpg
 • 66537 nahar limbu.jpg
 • 66544 RAJAN RAI.jpg
 • 66547-chhitra-gurung.png
 • 66559 Indra Rai 10GR.jpg
 • 66566 tilman tamang 10GR.jpg
 • 66570 Kailash Gurung 10GR.jpg
 • 66574 Ram Gurung QGS.jpg
 • 66575 mohan mabo QGE.jpg
 • 66576 BHIM BDR LIMBU.jpg
 • 66578 SANGE SHERPA 10GR.jpg
 • 66584 buddhi tamang 10GR.jpg
 • 66593 jit thapa 7GR.jpg
 • 66594 Dhan Rai 10 GR.jpg
 • 66595 Lachhuman Grg QGS.jpg
 • 66598 daya rai10gr.jpg
 • 66599 ram limbu 7GR.jpg
 • 66604 ISWOR RAI-1.jpg
 • 66608 daibaram rai 10GR.jpg
 • 66610 biren grg 10GR.jpg
 • 66613 Bishnudev Kangren.jpg
 • 66615 dasarath rai 10GR.jpg
 • 66617 randip rai.jpg
 • 66618 narbir loksom QGS.jpg
 • 66620 pratap rai.jpg
 • 66625 prem tamang.jpg
 • 66626-arjun-moktan-10gr.jpg
 • 66630 Suryaman Gurung -qgs.png
 • 66634 dhanbdr mabo.jpg
 • 66635-shiva-rai.png
 • 66636 tej thapa 10GR.jpg
 • 66637 rai bdr limbu.jpg
 • 66638 Balkrishna Rai.jpg
 • 66639 rajendra rajbhandari 10GR.jpg
 • 66642 uttam p rai 7GR.jpg
 • 66643 Mahendra Gurung QGE.jpg
 • 66647 Gajendra Rai.jpg
 • 66649 Bishwa Rai.jpg
 • 66656 Pratap kmr Rai.jpg
 • 66657-homprakash-jabeg.png
 • 66666 Manikumar Tamang GTR.jpg
 • 66668 Yuddha bir Limbu.jpg
 • 66672-panchakarna-rai.jpg
 • 66673 birkha rai 10GR.jpg
 • 66678 Gyan Tumrok 10GR.jpg
 • 66679 sundar lingthep.jpg
 • 66680 Nandasing Magar-QGE.jpg
 • 66683 Mohan Chamling QGS.jpg
 • 66684 Debbdr Rai QGS.jpg
 • 66689 dev c limbu QGE.jpg
 • 66691 biren rai QGE.jpg
 • 66693-khagendra-limbu-7gr.png
 • 66705 birendra loktam 7GR.jpg
 • 66710-chandra-bdr-biswakarma.png

सम्पुर्ण नम्बरि साहेव हरु, बहिनिहरु तथा प्यारा भान्जा भान्जिहरु
ईन्टेक १९८४
नमस्ते/

सबै जना मा सन्चो कुशलै को कामना, एकातिर बिक्रम शम्बत २०७७ को उल्लाश्मय आगमन थियो भने अर्को तिर कोबिट-१९ को डरलाग्दो परिस्थिति/ बिशेसतः हजुर हरु सबै जना लाई अबगत भयेकै कुरो हो र हजुर हरु नै बढि मात्रा मा जानकार पनि हुनु हुन्छ/ यस्तो बिशम परिस्थितिमा एउटै मात्र सुचना लियेर आएको छु जुन हामि सबै लाई थाहा हुदाहुदै पनि भन्नै पर्ने महशुस गरेको छु/ कार्यशमितिको सल्लाह सुझाब र अध्याक्ष रुप गुरुन्ग ज्यु को निर्णय अनुसार यो सालको हाम्रो नम्बरि भेट्घाट कार्यक्रम रद्द गरियेको छ/ अन्य कुनै पनि भैपरि आउने समस्याहरु पनि भाइबर सन्जाल मा नै छल्फल गरि समाधान गर्ने भन्ने सुझाउ दिनु भयेको छ/
अन्त मा सबै जना सुरक्षित रहनु होला, आउने दिनहरु सुखमय र प्रगत्तिउन्मुख रहोस/
धन्यबाद
महासचिवः लोक थापा
०७५८८७०३३१५

late 6491 bhakta limbu 2

सम्पूर्ण नम्बरी तथा बहिनि हरु
इन्टेक १९८४
नमस्ते,./

हजुर हरु लाई थाहा भैसकेको कुरो हो, हाम्रो अति नै मिलनसार र स-हिर्दयी नम्बरी २११६६४९१ भक्त बहादुर लिम्बु गत १७/०९/२०१९ गते यो संसार तथा परिवार अनि हाम्रो साथ् छोडेर जानु भएको/ फेरी पनि उहाको शोक सन्तप्त परिवार अनि सम्पूर्ण ईस्टमित्र हरु मा धैर्य रहन आग्रह गर्दै मृतात्मा जहा र जुन रुपमा रहेता पनि सुखी र शान्ति मिलोस यही हामि सबैको कामना/
परिवार बाट खबर पाए अनुसार नम्बरीको पार्थिव शरीर यही आउदो मंगल वार ( २४/०९/२०१९) Nepal लैजाने निधो भएको र बेलायत मा रहेका सबै शुभचिन्तक हरु लाई सोमवार (२३ सेप्टेम्बर ) निम्न लिखित स्थान र समय मा अन्तिम भेट तथा सलामी दिने समय तय गरिएको हुदा फुर्सद मा रहनु हुने सम्पूर्ण नम्बरी तथा बहिनि हरु मा सकेसम्म उपस्थित जनाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु/
केही , कुनै निर्णय गर्नु पर्ने बिषय भएमा कार्यसमिति भित्र छलफल गरेर तपाईहरु लाई जानकारी गर्ने नै छौ,त्याहा सम्मको लागि धर्य गर्नु होला/

धन्यबाद

General Secretary

Lok Thapa

Place: Bexleyheath, 6 Townley Road. DA6 7AL

Time: 13:00 No flowers

 

 

late 6491 bhakta limbu 2


आदर्णिय अध्यक्ष ज्यु, उपाध्यक्ष ज्यु , कार्य समितिका पदाधिकारी ज्यु हरु अनि सल्लाह्काढ़कार ज्यु हरु,
इन्टेक १९८४
नमस्ते/

बिषय: मृत्यु को खबर/

भर्खरै मार्त्र प्राप्त खबर अनुसार हाम्रा हितैसी नम्बरी २११६६४९१ भक्त बहादुर तुम्बाहाम्फे ज्यु यो संसार तथा हाम्रो साथ् छोडेर जानु भएको छ/ हामि सबै कार्य समिति बाट अग्रिम हार्दिक स्रदान्जली, मैले याहा हरु लाई यो सुचित गर्नु को कारण अब हाम्रो तर्फा बात हुन सक्ने सहयोग अनि गर्नु पर्ने जिम्मेवारी के कसरि निभाउने भन्ने बारे तपाई हरु बाट केही सल्लाह दिन सक्नु हुन्छ कि भनि यसै संजाल मार्फत अनुरोध गरेको छु/ बिशेस आर्थिक सहयोग, किन भने एक पटक हामि ले सानो तिनो सहयोग गरि सकेको छौ,
कृपया तपाई हरु को सकारात्मक बिचार दर्शाई दिनु होला/

महासचिव
लोक बहादुर Thapa
इन्टेक१९८४

 

Dear all Adviser, Committee Members,Numberies and Bahiniharu

Namaste,

First of all behalf of the president I would like to congratulate all the Intake 1984 Numberies and Bahinis on the occasion of 35th Anniversary. I wish you all good health for all the years ahead. The celebration just ended and I believe it ended with a huge success. Everyone seemed to enjoy talking, chatting dancing, and having fun with a bit of jokes.

Now I would like to give a special thank to my executive members and Feltham based numberies, without your help and support the event wouldn’t have been successful. I also want to give a massive thank to all the big hearted sponsors Numberies . Your generous contribution helped us to make the event a memorable one.

Thank you again for your generosity, and for attending our event We are looking forward to seeing you all next year.

Your Sincerely
Rup Prasad Gurung
President Intake 1984

intake1984 party 2018 63

Dear all respective numbaries,

I would like to thank the committee team, organising team and all attended numbaries and their families for contributing to the success of todays programme. I'm sure it was enjoyable for everyone. I would like to congratulate the newly elected committee and wish you all the greatest success. I hope to see those who missed todays event next year at our annual bela and pray it will also be successful.

Arjun Kumar Gurung.

Ex. 6299. Ex-chairman Intake 1984.

Page 1 of 9

Who's Online ?

We have 214 guests and no members online

Search

BFBS & CNS UK

BBC & Image FM

 • TDBG Image
  TDBG Image
 • TDBG Image 2
  TDBG Image 2
 • TDBG Image 3
  TDBG Image 3