84web header 2

 • 66215 YAM GURUNG.jpg
 • 66216 Ratna Pun QGS.jpg
 • 66217-Bhimlal-Gurung.jpg
 • 66219 Jit Gurung QGS.jpg
 • 66221 Sanukaji Pant.jpg
 • 66226 Chandra Laksamba 7GR.jpg
 • 66227-ajitkmr-limbu-rgr.jpg
 • 66228 yogesh thapa-10gr.jpg
 • 66230 JAINDRA THAMSUHANG-7gr.jpg
 • 66231 Gyan Tamang QGS.jpg
 • 66232 arun limbu 6GR.jpg
 • 66240 prem rana QGE.jpg
 • 66243 yam grg 2.2GR.jpg
 • 66244 khem gurung.jpg
 • 66245 jit gharti.jpg
 • 66246 Dal psd Thapa.jpg
 • 66251 tikaram thapa 1-2GR.jpg
 • 66255 deb ghale.jpg
 • 66258-Nar-Bdr-Paija-1RGR.jpg
 • 66259_Gyan_Bdr_Thapa.png
 • 66263-mitra-thapa.png
 • 66265 Kesar Gurung 6265.jpg
 • 66269 Surya gurung.jpg
 • 66272 Bhopindra Bahadur Ramjali Magar.jpg
 • 66273 khum ale QGE.jpg
 • 66275 manbdr grg 2.2GR.jpg
 • 66276 keshab rana.jpg
 • 66277 Durga bahadur Thapa 1st 2 GR.jpg
 • 66280-yam-purja.png
 • 66282 Yambdr Pun 1-2GR.jpg
 • 66287 Rudra Gurung.jpg
 • 66289 dol grg 6GR.jpg
 • 66290-tak-bahadur-gurung.png
 • 66291-lok-thapa.png
 • 66294 Ganga Gurung QGE.jpg
 • 66295 lil thapa 2.2GR.jpg
 • 66299 arjunkmr grg GTR.jpg
 • 66304-tek-bahadur-thapa-qogtr.png
 • 66305 gyan gurung.jpg
 • 66306 Pan Bahadur Gurung.jpg
 • 66307 Til Bahadur Gurung 2.2GR.jpg
 • 66309-bhim-gurung.png
 • 66310 Bhimbdr Thapa- qgs.png
 • 66312 padam grg QGE.jpg
 • 66315 khum thapa 2-2GR.jpg
 • 66319 surya rana QGE.jpg
 • 66322 Khem Galami.jpg
 • 66323 Mankmr Kaucha 2-2GR.jpg
 • 66325 rup rana.jpg
 • 66328 Yam pun.jpg
 • 66331 jas paija 1.2GR.jpg
 • 66335 bhu gurung 2.2GR.jpg
 • 66337 sadhuram grg.jpg
 • 66338 surya grg 6GR.jpg
 • 66341 Tek Bahadur Gurung 1-2GR.jpg
 • 66345-dol-gurung.png
 • 66347 shiva rana.jpg
 • 66348-prem-bdr-gurung.png
 • 66349Beg-Gurung.qgs.png
 • 66350-tul-bahadur-tamang-6gr.png
 • 66352-nar-bdr-gurung-22gr.png
 • 66358-Dal-Ram-Bura-6GR.jpg
 • 66361 Khagendra Thapa.jpg
 • 66366-suk-bdr-dura.png
 • 66367 khem gurung 1RGR.jpg
 • 66370 Man bdr Grg 6GR.jpg
 • 66372 om gurung.jpg
 • 66373-lok-psd-gurung.png
 • 66375 Dip bdr gurung.jpg
 • 66379 phatta gurung QOGLR.jpg
 • 66381 Amrit Gurung.jpg
 • 66382 krishna grg 6GR.jpg
 • 66383-ek-bahadur-gurung.png
 • 66384 khim bista QGE.jpg
 • 66385tarka gurung 6GR.jpg
 • 66386-rup-psd-gurung.jpg
 • 66388 Ammar Thapa Magar.jpg
 • 66389 ombdr gharti 1.2GR.jpg
 • 66390 Tekbdr Gharti.png
 • 66391 em pun.jpg
 • 66392-yam-bahadur-gurung-qogtr.png
 • 66396 Surya Ghale QGS.jpg
 • 66399 buddhi shrestha 2.2GR.jpg
 • 66400-dhan-lama.png
 • 66405-Kesh-Gurung.1RGR.png
 • 66411 santa chand.jpg
 • 66413 Ganga.jpg
 • 66414-khem-bura-12-gr.png
 • 66415 ramchandra sahi 2.2GR.jpg
 • 66416-amar-thapa.jpg
 • 66419 tilbdr thapa.jpg
 • 66422 yam sherchan 6GR.jpg
 • 66423LokGurung2-2GR.jpg
 • 66424 ganga gurung.jpg
 • 66427 Tekman Gurung.png
 • 66429-bhim-raj-gurung.png
 • 66430-gyan-bahadur-gurung.jpg
 • 66432-baburam-gurung.png
 • 66434 Bhim Bahadur Thapa.jpg
 • 66438 lachhya grg 6GR.jpg
 • 66443 deupsd saru.jpg
 • 66448-tej-bahadur-gurung.png
 • 66449 nar gurung-2.2gr.jpg
 • 66450 Bishnu tamang 2RGR.jpg
 • 66453 Giri gurung 6GR.jpg
 • 66454-gan-gurung.png
 • 66458 balkrishna gurung.png
 • 66459 Mohan Gurung.jpg
 • 66460 jit gurung 6GR.jpg
 • 66465-navin-gurung.jpg
 • 66466-Jagdish-Gurung.png
 • 66469-khon-rana.png
 • 66471 Mr Kul Dura 6 GR.jpg
 • 66477 purna bakhim 10GR.jpg
 • 66479-Tej-Gurung-10-3RGR.jpg
 • 66481 Netra Chemjong QGE.jpg
 • 66484 suresh grg10gr.jpg
 • 66485 Jaya Kerung QGE.jpg
 • 66487-sagun-dewan-7gr.jpg
 • 66488-shreeman-ale.png
 • 66490 krishna dewan QGE.jpg
 • 66491 Bhakta sambahamfe 7GR.jpg
 • 66493 Desh Raj Rai 7GR.jpg
 • 66494 kamal dewan QOGLR.jpg
 • 66496 Hari Grg QGE.jpg
 • 66498 Bhupjit Rai.jpg
 • 66499 bijay subba QGS.jpg
 • 66501-suresh-thapa-qgs.png
 • 66511-syambabu-rai-qgs.png
 • 66513 santosh k rai.jpg
 • 66516 Rudra Shrestha GTR.jpg
 • 66518 Ramkaji Rai.jpg
 • 66520 Dil Tamang 10GR.jpg
 • 66521 gumansing bal.jpg
 • 66522 Nirmaldas Gurung qgs.png
 • 66524 mani sunwar 10GR.jpg
 • 66525 rabi rai QGE.jpg
 • 66528 Dinesh Limbu.jpg
 • 66529-govinda-kurumphang.png
 • 66531 Yam Rai QGE.jpg
 • 66532 ganga subba QGS.jpg
 • 66535 Man Limbu 10 GR.jpg
 • 66536 dil limbu QGE.jpg
 • 66537 nahar limbu.jpg
 • 66544 RAJAN RAI.jpg
 • 66547-chhitra-gurung.png
 • 66559 Indra Rai 10GR.jpg
 • 66566 tilman tamang 10GR.jpg
 • 66570 Kailash Gurung 10GR.jpg
 • 66574 Ram Gurung QGS.jpg
 • 66575 mohan mabo QGE.jpg
 • 66576 BHIM BDR LIMBU.jpg
 • 66578 SANGE SHERPA 10GR.jpg
 • 66584 buddhi tamang 10GR.jpg
 • 66593 jit thapa 7GR.jpg
 • 66594 Dhan Rai 10 GR.jpg
 • 66595 Lachhuman Grg QGS.jpg
 • 66598 daya rai10gr.jpg
 • 66599 ram limbu 7GR.jpg
 • 66604 ISWOR RAI-1.jpg
 • 66608 daibaram rai 10GR.jpg
 • 66610 biren grg 10GR.jpg
 • 66613 Bishnudev Kangren.jpg
 • 66615 dasarath rai 10GR.jpg
 • 66617 randip rai.jpg
 • 66618 narbir loksom QGS.jpg
 • 66620 pratap rai.jpg
 • 66625 prem tamang.jpg
 • 66626-arjun-moktan-10gr.jpg
 • 66630 Suryaman Gurung -qgs.png
 • 66634 dhanbdr mabo.jpg
 • 66635-shiva-rai.png
 • 66636 tej thapa 10GR.jpg
 • 66637 rai bdr limbu.jpg
 • 66638 Balkrishna Rai.jpg
 • 66639 rajendra rajbhandari 10GR.jpg
 • 66642 uttam p rai 7GR.jpg
 • 66643 Mahendra Gurung QGE.jpg
 • 66647 Gajendra Rai.jpg
 • 66649 Bishwa Rai.jpg
 • 66656 Pratap kmr Rai.jpg
 • 66657-homprakash-jabeg.png
 • 66666 Manikumar Tamang GTR.jpg
 • 66668 Yuddha bir Limbu.jpg
 • 66672-panchakarna-rai.jpg
 • 66673 birkha rai 10GR.jpg
 • 66678 Gyan Tumrok 10GR.jpg
 • 66679 sundar lingthep.jpg
 • 66680 Nandasing Magar-QGE.jpg
 • 66683 Mohan Chamling QGS.jpg
 • 66684 Debbdr Rai QGS.jpg
 • 66689 dev c limbu QGE.jpg
 • 66691 biren rai QGE.jpg
 • 66693-khagendra-limbu-7gr.png
 • 66705 birendra loktam 7GR.jpg
 • 66710-chandra-bdr-biswakarma.png

सम्पुर्ण नम्बरि साहेव हरु, बहिनिहरु तथा प्यारा भान्जा भान्जिहरु
ईन्टेक १९८४
नमस्ते/

सबै जना मा सन्चो कुशलै को कामना, एकातिर बिक्रम शम्बत २०७७ को उल्लाश्मय आगमन थियो भने अर्को तिर कोबिट-१९ को डरलाग्दो परिस्थिति/ बिशेसतः हजुर हरु सबै जना लाई अबगत भयेकै कुरो हो र हजुर हरु नै बढि मात्रा मा जानकार पनि हुनु हुन्छ/ यस्तो बिशम परिस्थितिमा एउटै मात्र सुचना लियेर आएको छु जुन हामि सबै लाई थाहा हुदाहुदै पनि भन्नै पर्ने महशुस गरेको छु/ कार्यशमितिको सल्लाह सुझाब र अध्याक्ष रुप गुरुन्ग ज्यु को निर्णय अनुसार यो सालको हाम्रो नम्बरि भेट्घाट कार्यक्रम रद्द गरियेको छ/ अन्य कुनै पनि भैपरि आउने समस्याहरु पनि भाइबर सन्जाल मा नै छल्फल गरि समाधान गर्ने भन्ने सुझाउ दिनु भयेको छ/
अन्त मा सबै जना सुरक्षित रहनु होला, आउने दिनहरु सुखमय र प्रगत्तिउन्मुख रहोस/
धन्यबाद
महासचिवः लोक थापा
०७५८८७०३३१५

 

Intake84 constitution notes 

Numbari party 2013 info.

Numbari party 2013 info.

सम्पुर्णआत्मिय नम्बरीहरु, नम्बरी बहिनिहरु 

तथा भान्जा भान्जीहरु,

हार्दिकनमस्कार तथा सप्रेम अविबादन !

हामियहाँहरु प्रति जानकारी गराउन चहान्छौ

 कि हाम्रो इन्टेक १९८४ को बार्षिक साधारणसभा

 र बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम यहि ११ मे २०१३ 

को दिन हुन गैइरहेको छ।

 

उक्तहाम्रो महत्वपुर्ण दिनको उपलक्षयमा हाम्रा

 सम्पुर्ण नम्बरी मित्रहरु, तथा परिवार

कोउपस्थिति को निम्ति हामि सम्पुर्ण

 कमिटी को सदस्यहरुको तर्फ बाट हार्दिक् 

तथा आत्मियअनुरोध गर्न चाहन्छौ।

उक्तदिनको मिति र स्थान यसप्रकार छ।

मिति: ११ मे २०१३।

समय: ११०० बजे

स्थान: Lyon Park Infant School, Wembley, HA0 1SH.

कृपयायहाँहरु लाई आफ्नो उपस्थिति को जानकारी यथा सक्य चाडो दिनहुन पनि बिशेषअनुरोध गर्न चाहन्छौ। यदि यहाँहरुले आफ्नो उपस्थितिको जानकारी दिन हुन्छ भनेहामिलाई खाना को अड्कल गर्न सजिलो हुनेछ।

यहाँहरुलाईयदि हाम्रा नानीहरुले GCSC (5 x A*) पाउन सफल भएका छन भने र हालै graduation गर्नु भएका छन भने हामिलाई यथाशिघ्र खबर गर्नु होला। हामि उहाहरु लाईप्रमाणपत्र र सम्मान गर्ने गर्छौ।

साथैयहाँहरु ले raffle draw को लगि पनि केहिपुरस्कार दिन चाहनु हुन्छ भने त्यसको पनिजानकरी दिनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ।

यीतलका ब्यक्तिहरु लाई जानकारी दिनहुन अनुरोध गरिन्छ:

Bhupjit Rai: Mob: 07715948410, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gangaram Subba: Mob: 07894216142, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Birendra Gurung: Mob: 07850 484721, Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

कृपया, योजानकारी अरु नम्बरीहरु तथा उहाँहरुको परिवारम पनि पुर्याईदिनहुन हार्दिकअनुरोध गर्दछौ।

यहाँहरुसंग ११ मे 20१३ माभेट गर्ने बाचा गर्दै बिदा।

"जय इन्टेक १९८४"

इन्टेक१९८४ कार्यसमिती


Dearest all Nambaries, families and Bhanja Bhanji haru,

Namaste to you all and hope you all are well!

On behalf of Intake 1984 Committee members, we would like to inform you all that the Intake 1984 Annual General Meeting and the Annual get together Party will be held on Saturday 11 May 2013. The time and venue are as follows:

 Date: Sat 11 May 2013.

 Time: 1100 hrs.

 Venue: Lyon Park Infant School, Wembley, HA0 1SH.

We all committee members would kindly request you all for your attendance on the Intake 1984 important day. This is only one day where we could share our nambaries and families ghaph and we could see physically each other.

In the mean time you all are requested to send you attendance return to the following members as soon as possible.

Please send us the information, If you have your children who have recently achieved good results on GCSC (5 x A* plu)s and graduated from the universities.

Finally we will have raffle draw on the day as well, hence we would kindly take if you would like to provide any prizes by individually and by companies.

 Please provide your information to the following personalities:

Bhupjit Rai: Mob: 07715 948410, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gangaram Subba: Mob: 07894 216142, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Birendra Gurung: Mob; 07850 484721, Email ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please spread this message to other nambaries and families as wide as possible and make the very successful one.

"JAYA INTAKE 1984"

Committee members Intake 1984

 

 

 

Who's Online ?

We have 70 guests and no members online

Search

BFBS & CNS UK

BBC & Image FM

 • TDBG Image
  TDBG Image
 • TDBG Image 2
  TDBG Image 2
 • TDBG Image 3
  TDBG Image 3